Košenje travnjaka dvorišta Zlatibor usluga 24h

Košenje travnjaka dvorišta Zlatibor usluga 24h održavanje apartmana 063-242-557

Košenje travnjaka, dvorišta i ostalih zelenih površina! Pored ostalih usluga, usluge Zlatibor vam omogućuju i ugovaranje usluge košenja zelenih površina, dvorišta, livada i slično, usluge održavanja živih ograda i živica kao i usluge zalivanja i prihrane svih zelenih površina. Shodno zahtevu klijenta košenje se može  vršiti kosačicom ili trimerom. Košenje travnjaka dvorišta Zlatibor usluga je ono što naši klijenti traže i očekuju od nas. Sve usluge pored ove su ono što treba upravo ljudima iz Beograd, Novog Sada, Vojvodine ili nekog drugog dela naše lepe Srbije! Mi smo domaćinska firma, porodični ljudi, ozbiljni i odgovrni i tako pristupamo poslu i našim ugovornim obavezama! Pored usluge održavanja apartmana i dočeka gostiju, održavanja i šišanja trave, dubinskog pranja tepiha pružamo i usluge hausmajstora, etažnog grejanja na struju, majstori za uvođenje struje, električarske usluge, servis, montažu i demontažu na Zlatiboru.

Košenje travnjaka dvorišta Zlatibor usluga 24h

Košenje travnjaka dvorišta Zlatibor usluga 24h

Košenje trimerom održavanje tranatih površina

Košenje trimerom se koristi u situacijama kada je travnata površina zapuštena i kada je trava viša od 30-ak santimetara. Takođe trimerom se mogu srediti odnosno ukloniti sitnija šiblja kao i deo živice. Uz poseban zahtev klijenta moguće je i krčenje većih zapuštenih površina od šiblja, šuta, kamena i slično. Usluge  Zlatibor vam omogućuju i uslugu košenja motornom kosačicom a sa  ciljem održavanja takozvanih engleskih travnjaka. Ovaj vid održavanja  travnjaka bi trebalo ugovoriti duži period od proleća pa do meseca avgusta iz razloga što je neophodno redovno košenje zelenih površina. Ukoliko se košenje ne vrši redovno, vrlo brzo dođe do  prerastanja trave kada nije moguće više kositi sa kosačicom. Košenje travnjaka dvorišta Zlatibor usluga 24h!

Samim tim  naknadno košenje visoke trave mora biti urađeno trimerom što vizuelno nije lepo jer se ne može postići ujednačenost kao kada se kosi sa kosačicom. Iz tog razloga Usluge Zlatibor toplo preporučuju redovno košenje zelenih površina bar jednom u sedam do deset dana, a sve zavisno da li je kišni period koji značajno utiče na brži rast trave.
Dogovaranje cene za ovu uslugu direktno zavisi od veličine travnatih površina kao i učestalosti košenja. Naravno uzima se u obzir i koliko ima objekata/prepreka na zelenoj površini.
Pored ove usluge, usluge Zlatibor vam omogućuju i ugovaranje i održavanja živih ograda odnosno njihovo redovno potkresivanje i zalivanje ukoliko je to zahtev klijenta.

Usluga zalivanja i prihrane zelenih površina je moguće ugovoriti kao dodatnu opciju. Košenje travnjaka dvorišta Zlatibor usluga 24h!
U svakom slučaju usluge Zlatibor vam stoje na raspolaganju za bilo kakav dogovor oko redovnog održavanja travnatih površina ili pojedinačne usluge košenja, krčenja i slično.